Restaurace: +420 602 244 199, +420 730 541 074
Adresa: Tyršova 8/13, 664 34 Kuřim

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby VINUAR group s.r.o. , zpracovávala a archivovaal mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji VINUAR group s.r.o. , IČ: 04172027 se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným pod spisovou značkou C 88590 vedená u Krajského soudu v Brně.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Žádost o změnu/odebrání kontaktu z naší databáze